Ons dienstenpakket

1) Vertalingen in de talencombinaties Nederlands ->Duits, Duits ->Nederlands en Engels->Duits (andere talencombinaties op aanvraag)

2) Redigeren of proeflezen* van Duitse/Nederlandse vertalingen

3) Duitse ondertiteling van Nederlands-/Engelstalige films/video's.


*Aangezien er in de vertaalwereld geen eenduidige definities erover te vinden zijn, wat redigeren en proeflezen precies inhouden willen we kort uitleggen wat we eronder verstaan als we een tekst ...

... redigeren

Onder redigeren verstaan wij het kritisch vergelijken van een (professioneel) vertaalde tekst met de boodschap en vorm uit de bijbehorende brontekst en het controleren op juist en consistent gebruik van vorm, stijl en zinsconstructies. Mochten we van mening zijn dat een vertaling vanwege diens gebrekkige kwaliteit helemaal opnieuw uitgevoerd zou moeten worden, gaan we natuurlijk eerst met u in overleg. Tijdens het redigeren controleren wij te tekst daarnaast ook op spelfouten, tikfouten, grammaticale gebreken en eventueel onjuist gebruik van interpuctie.

... proeflezen

Onder proeflezen verstaan wij het controleren van een definitieve, goedgeschreven tekst op grammaticale onvolkomenheden, spelfouten, tikfouten en inconsequent gebruik van terminologie en in opmaak.

 

 

Joomla SEF URLs by Artio